Gclub คาสิโนออนไลน์ มาเรียนรู้ กฎหมายพนัน ในประเทศไทย

Gclub

Gclub การพนันออนไลน์ 

Gclub

Gclub รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม กฎหมายพนันในประเทศไทย

หลายคนมักจะตั้งข้อสงสัยว่าการ พนันออนไลน์ นั้นผิดกฎหมายหรือไม่ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับกฏหมายการพนันในประเทศไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับประเทศของเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้มีการออกฎหมายมาควบคุม แม้ว่าจะผิดกฎหมายแต่ก็หลายที่ลักลอบเล่นกัน รวมไปถึงมีหลายกระแสที่เรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนแบบถูกกฏหมายด้วย แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติเพราะสังคมไทยยังไม่สามารถทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้

กฎหมายการพนัน ในประเทศไทย

ใช้พระราช บัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เป็นกรอบ ในการกำหนดนโยบายและควบคุม การพนันในประเทศ ซึ่งตามกฎหมายห้ามมิให้เปิดบ่อนพนัน , เข้าเล่น , ทาย , ทำนาย รวมถึงเข้าพนันภายในประเทศ ยกเว้นกรณีที่ได้รับ ใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษต่ำสุดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท สูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

กฏหมายการพนัน ในประเทศไทยแบ่งแยกการพนันออกเป็น 2 ประเภท

คือ บัญชี ก. ซึ่ง ห้ามเล่นโดยเด็ดขาด ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมด 28 รายการ ยกตัวอย่างเช่น หวย ก.ข. ,ไฮโล , บาคารา , กำถั่ว ฯลฯ และบัญชี
ประเภท ข. มีรายละเอียดทั้งหมด 28 รายการ ซึ่ง การ พนันออนไลน์ ในประเภท ข นั้นเป็นการพนันที่สามารถเล่นได้ แต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน อาทิ การละเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน การชกมวย ฟุตบอลโต๊ะ จับสลาก สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ เป็นต้น
ซึ่งจะยกเว้นสลาก กินแบ่งที่ออกโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับอำนาจจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ให้ถือว่าเป็นการออกสลากกินแบ่งที่ได้รับใบ อนุญาตและประทับตราจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ พนันออนไลน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใดๆ ตามกฎหมาย

สำหรับ กฏหมายการพนัน เกี่ยวกับ การเล่นพนันออนไลน์

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นเกมส์ไพ่ สล็อต รวมถึงการ พนันบอล ถือเป็นการพนันตามบัญชี ก. ที่ห้ามเปิดให้บริการ รวมถึงห้ามเล่นโดยเด็ดขาด แม้ว่าการตรวจสอบและจับกุมจะทำได้ยากเนื่องจากผู้เล่น เล่นอยู่ที่บ้าน แต่หากถูกจับกุมก็อาจได้รับโทษปรับหรือจำคุกด้วยเช่นเดียวกัน

(พูดง่ายๆ ถ้าเล่นที่บ้านแล้วตำรวจไปเจอก็ติดคุกเหมือนกัน)